MIROSLAV JANOŠÍK

Technické fotografie

Ukázka fotografií z technického prostředí. Na jeden pohled chladné, kovové ale na ten druhý zajímavé, odkrývající zajímavá zákoutí, detaily z mnoha zajímavých úhlů pohledu. Jsou vyrobeny lidmi maximálně účelně a jednoduše. Snad proto mají v sobě zvláštní estetičnost ...

Abstraktní fotografie

Ukázka abstraktní fotografie. Abstraktní fotografii chápu jako výrazovou platformu pro hru s různým vnímáním okolního světa. Právě šíře možností a pohledů na věc či objekt je velmi inspirující ...

Krajina a abstraktní krajina

Krajinou můžeme rozumět cokoliv - jakékoli objekty, pohledy, detaily či struktury. Krajina by také měla vyvolávat pocity, nálady či emoce. O to více je pak pohled na takovouto krajinu obohacující. Uchopit, či nějak definovat abstraktní krajinu je asi nemožné, ale možná právě proto, že dává tvůrci tolik různorodosti, svobody a způsobů realizace, je to má oblíbená část fotografie ... 

Ostatní