Barbora Honysová

Grafiky

Nejbližší je autorce technika monotypu, kdy proces tvorby podléhá zákonitostem nekontrolovatelným levou hemisférou a je osvobozen od vnitřního soudce. Technika suché jehly umožňuje práci s jemným detailem, pro který má slabost.

Kresby perem

Celé dětství ji provázela kreslící pera rodičů, fascinovaně pozorovala jejich hroty. To se promítlo do zdánlivě jednoduchých čar tenkým hrotem, z nichž na papír stéká čínská kaligrafická tuš.